Hizmet Sözleşmesi

Hizmetlerimizden yararlanmadan önce aşağıdaki kuralları okuyup kabul etmeniz gerekmektedir.

Eğer herhangi bir Tez Akademi hizmetinden yararlanmak istemiyorsanız, bu sözleşmeyi kabul etmeyiniz.

ALINAN HİZMETİN YASAL OLMAYAN BİR AMAÇLA KULLANMANIN SORUMLULUĞU HİZMET ALAN KİŞİYE AİTTİR. BU DURUMDAN OLUŞABİLECEK OLUMSUZLUKLARDAN TEZ YAZIM MERKEZİ SORUMLU DEĞİLDİR.

1. SÖZLEŞME KONUSU VE KAPSAMI

1.1. İş bu Sözleşme’nin konusu, müşterilerine yönelik olarak Tez Akademi tarafından, ilgili sitede mevcut bulunan ve ileride sunulacak tüm hizmetler’in, bu hizmetler’den yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İş bu Sözleşme’nin kapsamı, iş bu Sözleşme ve ekleri ile ilgili site içerisinde yer alan kullanıma ve Hizmetler’e ilişkin Tez Akademi tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Müşteri, iş bu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, İlgili Site içinde yer alan kullanıma ve Hizmetler’e ilişkin Tez Akademi tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Müşteri, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. TARAFLAR

2.1. İşbu Sözleşme, sitenin sahibi ve işletmecisi olan Tez Akademi ile müşteri olan hizmet talebinde bulunan kişi arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda müşteri tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

3. TANIMLAR

3.1. SİTE: Tez Akademi adıyla https://tezakademi.com/ internet adresinde yayın yapan internet sitesi.

3.2. MÜŞTERİ: https://tezakademi.com/ internet adresinde yer alan ” veya 05416764839, WhatsApp uygulaması ya da web site üzerinde yer alan numarayı (05416764839) arama/mesajla iletişime geçerek teslimat ve sürede karşılıklı anlaşma sağlanması suretiyle hizmet talebinde bulunmuş kişi.

4. HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

4.1. Müşteri, hizmetin yerine getirilmesi süresince ve sonrasında, sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve sitenin hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken iş bu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, iş bu Sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını, kabul ettiğini ve onayladığını kabul eder. Tez Akademi’nden hizmet alabilmek için sipariş formun veya yukarıda bahsi geçen iletişim kanallarından ulaşması zorunludur. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu, hizmet isteğinde bulunan müşteri kayıtsız şartsız taahhüt eder. Yanlış, geçersiz veya güncel olmayan bilgilerden dolayı oluşacak her türlü maddi hatadan Tez Akademi sorumlu değildir. Müşteriler, ön sipariş verirken yürütülmesini istedikleri hizmet ile ilgili bilgileri ayrıntılı olarak sipariş formundaki “Çalışmanızla ilgili belirtmek istediğiniz notlar?” kısmında belirtmelidirler. Anlaşma sağlanıp çalışma başladıktan sonra Tez Akademi’ne iletilecek ilave bilgiler hem çalışmanın teslim süresini hem de çalışmanın maliyetini etkileyebilir. Müşteri bunu peşinen kabul eder ve de maliyetine katlanır. Ayrıca, sonradan iletilen ilave isteklerin yürütülme kararı, Tez Akademi’ne aittir.

4.2. Müşteriler, Tez Akademi tarafından gönderilen ara izlemeleri/revizyonları inceleyerek, varsa gerekli düzeltmeleri 2-7 gün içinde Tez Akademi’ne iletmelidir. Bu süre, çalışmanın öncelik durumuna göre daha kısa da olabilir. Bu süre, müşteriye çeşitli yollardan bildirilir. Müşteri, bu süreyi takip etmekle sorumludur. Revizyon teslim tarihi, Tez Akademi ile iletişime geçilerek uzatılabilir, ancak bu nedenle çalışmanın teslim süresinde meydana gelecek aksamalardan Tez Akademi sorumlu değildir. Müşteri bu durumdan dolayı, tazminat talebinde bulunamaz, para iadesi yapılmaz.

4.3. Müşteri, teslim aldığı bitmiş hizmeti incelemeli ve varsa eksikleri Tez Akademi’ne bildirmelidir. Müşteri çalışmasında (yazım ve araştırma, analiz durumunda olan çalışmalar için) ilgili çalışmanın tam veya istenilen kısmında hizmet teslim edildikten gün/ay/yıl itibariyle max. 30 iş günü içinde (tez dizayn kılavuza uygun ölçü ve şekilsel düzenlemelerde bu süre 5 iş günü ile sınırlıdır), herhangi bir düzeltme talebi gelmediği takdirde, çalışma hatasız teslim edilmiş sayılır. Müşteri bunu peşinen kabul eder, bu süreleri takip etmekle yükümlüdür ve ilave hizmet talebinde bulunamaz. Hizmetle ilgili 30 iş gününden (tez dizayn ve ölçü şekilsel düzenlemeler için 5 gün den) sonra gelen ilave ve istekler hizmet talepleri, ücrete tabidir. Bu konuda karar verici Tez Akademi’dir.

4.4. Müşteri, çalışmayla ilgili kendisine gönderilen ara izleme/revizyon kısımlarını incelemeli ve kendisine iletilen çalışmaları danışmanın onayına mutlaka sunmalı danışmanın görüş öneri ve varsa eleştirilerini Tez Akademi’ne geri dönüş yaparak iletmek zorundadır. Müşteri danışmanının onayını görüşlerini almadan Çalışmada yapılacak “kapsamlı düzeltmeler” çalışmanın içeriğini bozabilir, çalışmanın teslimini geciktirebilir. Bu konuda müşteri sorumlu taraftır. Bu nedenle oluşacak olumsuz durumlardan Tez Akademi sorumlu değildir. Bu konuda müşteri tazminat ve de para iadesi talebinde bulunamaz.

4.5. Tez Akademi, sadece müşterinin doldurduğu sipariş formundaki hizmet ve istekleri yerine getirmekle yükümlüdür. Yürütülen çalışma ile ilgili sonradan ekstra talep edilecek hizmetlerin ücretlendirilmesi Tez Akademi’nin inisiyatifindedir. Müşteri bunu peşinen kabul eder.

4.6. Tez Akademi, uzmanların aşırı meşgul olması, konu ile ilgili uzmanın bulunamaması veya hizmetin istenilen teslim zamanında yetiştirilemeyecek olmasından dolayı bir siparişi yürütmeyi kabul etmeyebilir. Tez Akademi, müşterilerden gelen tüm hizmet taleplerini yerine getirmek zorunda değildir ve bunu garanti etmez.

4.7. Her Müşteri, Tez Akademi web sitesinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, kabul ve taahhüt etmektedir.

4.8. Tez Akademi, tüm müşterilerinin kişilik haklarına, gizlilik haklarına saygı duymaktadır. Yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.9. Müşteri, Tez Akademi’nden aldığı hizmet kapsamında yaptığı işlem ve eylemlerden doğacak hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

5. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER MÜŞTERİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Müşteriler, Tez Akademi internet sitesinden hizmet almak için verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Tez Akademi’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.2. Tez Akademi sisteminde problem oluşması (server sorunları, uzmanlarla ilgili sorunlar (kaza, ölüm, ciddi hastalık vb.) halinde hizmetin Tez Akademi tarafından iptali durumunda kısmi ücret iadesi yapılabilir. Bu halde o ana kadar verilen hizmet ücreti Tez Akademi tarafından tespit edilip varsa kalan bakiye iade edilebilir. Hizmete hiç başlanılmamış ise ödenen miktarın tamamının iadesi sağlanır. Bu konuda tespit ve karar verme yetkisi Tez Akademi’ne aittir.

5.3. Kendi isteği ile bir hizmeti sonlandırmak isteyen müşteriye Tez Akademi tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında verilmiş hizmet ücreti hesaplanıp düşüldükten sonra kalan bakiye varsa para iadesi yapılabilir, Müşteriye çalışmasının büyük kısmı tamamlanmış ise veya bahsi geçen çalışmaya fazla emek/zaman/çeviri/kaynak tarama ve buna benzer yoğun mesai harcanmış ise ücret iadesi yapılmayacaktır. Müşteriye verilen hizmetin tüm ödemesi henüz alınmamışsa bu ücret kendisinden tahsil edildikten sonra hizmet sonlandırılır. Müşteri ile çalışma üzerinde (sözlü veya yazılı olarak) karşılıklı teyit alındıktan sonra hizmet süreci başlar. Hizmet süreci devam ederken müşteri, hizmet almaktan vazgeçtiğini/sonlandırmasını talep etmesi durumunda Tez Yazı(m) Merkezi’nin uğradığı zararı karşılayacağını peşinen kabul eder. Müşteri ödeme yapmış ise ilk ödemesinden (kapora) hesaplanıp kesilir, ilk ödemesi yeterli değilse Müşteri zararın tümünü karşılayacağını peşinen kabul eder. Zararın miktarı Tez Yazı(m) Merkezi tarafından belirlenerek Müşteriye bilgi verilir.

5.4. Müşteriler, Tez Akademi internet sitesinden hizmet almak için doldurdukları sipariş formundaki bilgileri esas alınarak istedikleri hizmetlerin yürütülmesini kabul eder. Sipariş formundaki bilgilerde değişiklik yapılması durumunda oluşacak ilave maliyetlerden, müşteri sorumludur. Tez Akademi, sadece bilgi formundaki bilgileri dikkate alır.

5.5. Müşteri, teslim edilmiş bölüm veya tamamlanmış bir çalışmada, eksiklik tespit ettiğinde (eksik çalışma, hatalı sonuçlar veya referanssız bilgi vb.) düzeltme talebinde bulunabilir. Müşteri kendine sunulan hizmette bir eksiklik olması durumunda sadece düzeltme hizmeti alacağını kabul eder. Bu gibi durumların oluşması durumunda müşteri, bu durumdan kaynaklanan problemlerden dolayı Tez Akademi’nden herhangi bir ücret iadesi veya tazminat talebinde bulunamaz ve bunu peşinen kabul etmiş sayılır.

5.6. Müşteri, talep ettiği hizmetle ilgili süreç içerisinde anlaşılan kriterler ve kurallar çerçevesinde müşteri aldığı hizmetin ödemesini tam yapması durumunda kendisine tamamlanmış olarak teslim edilmiş bir çalışmayı veya dokümanı kendi insiyatifinde kullanma hakkına sahiptir. Müşteri aldığı hizmet sonucunda teslim aldığı çalışmayı/dokümanı kendi dilediği gibi kullanma hakkına sahip olacağından nerede ve nasıl kullanacağı durumu Tez Akademi’nin sorumluluğunda olmadığını beyan ve taahhüt eder. Ücreti eksik yada ödenmemiş hizmet çalışması Tez Akademi’nin sorumluluğundadır dilediği gibi kullanma hakkına sahiptir müşteri bunu peşinen kabul eder.

Tamamlanmış ve ödemeleri tam yapılarak hazırlanan bir çalışmanın/dokümanın müşteri tarafından; danışman-öğrenci, öğretmen-öğrenci yükümlülüklerine ilişkin olarak aynen veya değiştirerek kullanılması durumunda müşteri, doğabilecek sorumlulukları peşinen kabul eder.

6. TEZ YAZIM MERKEZİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Tez Akademi, müşterilerine daha iyi ve kaliteli hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için müşterilerinin özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda müşterilerinin görüş ve önerilerini değerlendirerek olumlu görülenleri kullanabilir.

6.2. Tez Akademi, her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde ve de özel durumlar oluştuğunda müşteri siparişini iptal etme hakkına sahiptir. Müşteri iş bu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, henüz bir hizmet verilmemişse Tez Akademi para iadesi yapar. İade yapılacaksa iade miktarı Tez Akademi tarafından belirlenir.

6.3. Tez Akademi internet sitesinde yer alan her türlü bilginin doğruluğu, eksiksiz olması, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette Tez Akademi tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Müşteri, hiçbir şekilde Tez Akademi internet sitesinde yer alan bilgilerin ve/veya site hizmetlerinin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Tez Akademi hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri ve/veya site hizmetlerini değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir. Tez Akademi internet sitesinin ve site hizmetlerinin hatasız olması için gerekli her türlü tedbiri almaya çalışmaktadır. Bununla birlikte sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

6.4. Tez Akademi, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu müşteri bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

6.5. Tez Akademi, sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

6.6. Tez Akademi, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, müşterilerine sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.

6.7. Tez Akademi internet sitesine erişimden, sitede yer alan bilgilerin ve/veya site hizmetlerinin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun Tez Akademi, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri ve/veya site hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.

6.8. Çalışmanın danışman/öğretmen-öğrenci ilişkilerinde aynen veya değiştirilerek kullanılması halinde doğabilecek sorumluluk tamamen müşteriye ait olup, bu konuda Tez Akademi herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7. HİZMETLERLE İLİŞKİN KURALLAR

7.1 Müşteri, Tez Akademi tarafından e-posta aracılığı ile istenen bilgileri (yürütülen hizmetle ilgili) en kısa sürede geri bildirmek zorundadır. Bu süre 3 günü aşmamalıdır. Bununla beraber, aciliyeti olan çalışmalarda bu süre daha kısa olabilir. Bu aciliyete Tez Akademi karar verir.

7.2 Müşteri, Tez Akademi’nden gelecek e-posta ve diğer bilgilendirici mesajları izlemek, incelemek ve değerlendirerek Tez Akademi’ne geri dönüş yapmak zorundadır. Tez Akademi’nden gelecek bilgi e-posta ve mesajlarının müşteri tarafından takip edilmemesi sonucunda oluşacak problemlerden Tez Akademi sorumlu değildir. Müşteri, Tez Akademi’nden gelecek hizmetle ilgili bilgi talebine en kısa zamanda (maksimum 3 gün) cevap vereceğini kabul eder.

7.3. Müşteriler ile iletişimde, Tez Akademi dışında kaynaklanacak iletişim problemlerinden (server problemleri, hatlarda meydana gelecek problemler, internet bağlantısında meydana gelecek aksaklıklar vb.) Tez Akademi sorumlu değildir.

7.4. Tez Akademi iyi bir kalitede hizmet vermek için gerekli çalışmaları yapmakla birlikte, bunu kesin olarak garanti etmez. Bununla birlikte, Tez Akademi düzeltme hizmeti ve ücret iadesi ile müşteriyi bu tip problemlerden korur.

7.5. Tez Akademi, müşteri tarafından satın alınan hizmetle ilgili çeşitli zaman aralıklarıyla müşteriye izleme/revizyon çalışmaları gönderir. Müşteri, Tez Akademi tarafından yollanan bu revizyonları en geç 2-7 gün içerisinde cevaplamak zorundadır. Aksi takdirde hizmetin teslimiyle ilgili oluşacak problemlerden Tez Akademi sorumlu değildir. Revizyon süresi çalışmanın süresi ve kapsamı dikkate alınarak Tez Akademi tarafından belirlenir.

7.6. Hizmet talebinde bulunan müşteri belirli şartlarla hizmetten vazgeçme hakkına sahiptir, bu konuda kısmi para iadesi belirli şartlara bağlıdır. Müşteri talep ettiği hizmet çalışmasını ileri bir tarihte tekrar devamının sağlanması için Tez Akademi’ne erteleme gerekçesini bildirerek onay almak zorundadır.

7.7. Müşteri, Tez Akademi uzmanının yaptığı hizmetin kalitesinden memnun olmaması durumunda veya istediği şartların yerine getirilmemesinden dolayı şikâyetçi olması durumunda, düzeltme talebinde bulunabilir. Düzeltme hizmeti Tez Akademi tarafından yapılacak inceleme sonucuna göre yapılır. Düzeltme, hizmetin kalitesi ile ilgili problem incelendikten sonra, düzeltme için uygun bir neden bulunması durumunda yapılır. Keyfi memnuniyetsizlikler, düzeltme gereksinimini doğurmaz. Talep edilen düzeltme ek ücret alınmasını gerektiriyorsa ek ücret talebinde bulunulabilir. Ücretli düzeltme hizmeti Tez Akademi tarafından yapılacak inceleme sonrasında belirlenen miktar uyarınca yapılır.

7.8. Müşterinin talep etmesi durumunda satın alınan hizmet, tarayıcı ile taranarak ta müşteriye teslim edilebilir.

7.8.1. Tez Akademi, Müşterinin talep ettiği hizmet çalışmasını isteğine göre word ya da pdf formatında teslimini sağlayabilir.

7.9. Eğer Tez Akademi, gerekli görmesi durumunda revizyon teslim tarihini, hizmet alan müşteriye en geç revizyon günü belirtmek şartıyla uzatabilir.

7.10. Tez Akademi hizmetleri müşteri ile anlaşılan toplam ücretin kaporasınının (müşteriye e-mail veya mesaj yoluyla ödeme planında açıkça belirtilir) ödenmesi teyiti ile çalışmaya start verir. Müşteri, hizmet için ödeme yapmadan hizmetin yürütülmesine başlanmaz. Ödemelerin geciktirilmesinden kaynaklanacak teslim problemlerinden Tez Akademi sorumlu değildir. Müşteri, sipariş onaylandıktan sonra en geç 2-3 iş günü içinde hizmet bedelini ödemek zorundadır. Aksi takdirde, siparişin yürütülmesi iptal edilebilir.

7.11. Hizmetin teslim süresi (toplam hizmet süresi) için başlangıç noktası, ödemenin yapıldığı tarihtir. Müşteri bunu peşinen kabul eder ve ödemeyi bu durumu göz önüne alarak yapar. Ödemenin müşteri tarafından geç yapılması ile teslim süresinde meydana gelecek değişiklikten ötürü oluşacak zarar ve gecikmelerden Tez Akademi sorumlu değildir.

7.12. Yüksek gizlilik ilkeleri gereği , çalışmada görev alan uzmanın ile çalışmayı talep eden müşterinin kişisel bilgileri hiçbir suretle Tez Akademi dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmaz. Müşteri çalışmasının sağlıklı bir şekilde devamının sağlanması için uzmanın bölüm-branş-akademik düzeyi hakkında bilgilerini Tez Akademi’nden talep edebilir.

7.13. Müşteriler, kendilerine Tez Akademi tarafından atanan uzmanlarla, sadece Tez Akademi onayı ile ve Tez Akademi sistemi içinde iletişim kurabilirler. Müşteriler, herhangi bir şekilde Tez Akademi denetimi olmaksızın uzmanlarla görüşemezler, görüşme talebinde bulunamazlar. Eğer böyle bir durum tespit edilirse, Tez Akademi, müşteriyi 1 kez uyarır. Eğer 1 kez yapılan uyarıya rağmen müşteri, Tez Akademi tarafından atanan uzmanla Tez Akademi sistemi dışında iletişim kurmaya çalışıyorsa, çalışmanın iptali Tez Akademi’nin inisiyatifindedir. Böyle bir durumun tespitinde para iadesi yapılmaz. Müşteri, Tez Akademi tarafından kendisine bir hizmeti yerine getirmesi için atanan uzmanla sadece Tez Akademi onayı sonrasında ve Tez Akademi sistemi içinde iletişim kuracağını peşinen kabul eder.

7.14. Müşteriler, gizlilik ilkeleri gereği uzmanlardan telefon numarası, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla ilgili bilgiler isteyemez veya uzmana kendi iletişim bilgilerini veremez. Böyle bir durumun tespitinde, müşterinin siparişi iptal edilmesi ve para iadesi Tez Akademi’nin inisiyatifindedir. Tez Akademi uzmanı isterse iletişim bilgilerini müşteri ile paylaşabilir.

7.15. Müşteriler tarafından talep edilen ya da bilgi almak istenilen hizmetlerde, Müşteri tarafından gönderilen (dosya, doküman, içerik , tez, proje makale, ödev gibi) çalışmaları Tez Akademi gizlilik ilkeleri gereği hiçbir surette başka amaçla kullanamaz içerisinden faydalanamaz.

7.16. Çalışmaların dizayn ve tasarım (tez proje yazım yönetmeliklerine uygunluğunun kontrolünün sağlanması) konusunda müşteri, tez, proje, makale, ödev vb. gibi çalışmalarında ücret bilgisi almak için gönderdiği dokümanları, ücret konusunda anlaşma sağlanmadığında bu dokümanları Tez Akademi gizlilik ilkeleri gereği başka amaçla kullanamaz içerisinden faydalanamaz.

7.17. Ayrıca, belirtmek isteriz ki bazı durumlarda sürecimiz kesintiye veya sekteye uğrayabilir. Bu hususlar;

7.17.1. Öğrenci aldığı çalışmayı yani her aşamada gönderilen kısımları resmi danışmanına göndermeden yani resmi danışman onayını almadan, kendi insyatifinde değerlendirmelerde bulunması neticesinde bizden revizeler/eklemeler/çıkarımlar istemesi ve bu kısımların sonradan resmi danışman onayını almaması ile çalışmada birçok kısmın yeniden hazırlanması gerektirecek zaman ve emek kaybının ile bu kısımların maliyeti sorununun oluşması,

7.17.2. Öğrenci resmi danışmanının süreç içerisinde değişmesi,

7.17.3. Yeni resmi danışmanın tez/proje vb. çalışmasında ana konu başlığın değişmesi ile öncesinde yapılan hizmetin boşa gitmesi,

7.17.4. Süreç başında anlaşılan takvime göre uygun olarak başlatılan süreç ilerlerken, çalışmayı talep eden kişinin sonradan vaktinin çok az kaldığını teslim tarihini öne çekmesi ile diğer çalışmalarımızı etkilemek suretiyle yaşanabilecek maddi ve manevi kayıp. Bu durumda çalışmayı erken sürede almak isteyen kişi belirlenen ek ücret farkını ödemeyi peşinen kabul eder.

7.17.5. Çalışmanın konu başlığının değişmesi nedeniyle zaman, maliyeti, zorluk derecesi, yerli/yabancı kaynak ve çeviri sorunu,

7.17.6. Belirlenen yeni ana konu başlığına uygun uzman bulunmaması veya varsa takviminin müsait olmaması (elinde devam etmekte olan akademik çalışmaların olması

8. ÜCRETLER ve ÖDEME

8.1. Bankalardan kaynaklanan teknik problemlerden dolayı, ücretlerle ilgili işlemlerde gecikme olabilir. Bu durumdan Tez Akademi sorumlu değildir.

8.2. Tez Akademi hizmetleri müşteri ile anlaşılan toplam ücretin kaporasınının (müşteriye e-mail veya mesaj yoluyla ödeme planında açıkça belirtilir) ödenmesi teyiti ile çalışmaya start verir. Müşteri tarafından herhangi bir ödeme yapılmadan, hizmetin yürütülmesine başlanmaz. Bir hizmet talep edilip bu hizmetin ücretinin yatırılmasına kadar geçen süreden kaynaklanan problemlerden Tez Akademi sorumlu değildir. Müşterinin hizmet bedelini geç yatırması durumunda, hizmetin tesliminde yaşanacak problemlerden Tez Akademi sorumlu değildir.

8.3 Müşteri, hizmet talebinde bulunduktan sonra en geç 2-3 iş günü içinde hizmet bedelini ödemek zorundadır. Bununla birlikte, cuma günü hizmet talebinde bulunan müşteri, en geç pazartesi günü hizmet bedelini ödemek zorundadır. Aksi takdirde, müşteri tarafından istenilen hizmetin iptali Tez Akademi’nin inisiyatifindedir. Bu şartlara uyulmadığı takdirde, hizmet tesliminde meydana gelecek problemlerden Tez Akademi sorumlu değildir.

8.4. Müşteriler, hizmetlerin karşılığını, parça-parça (taksitle) veya peşin olarak ödeyebilirler. Müşteri isteğine göre e-mail veya mesaj yoluyla ödeme planında açıkça belirtilir.

8.5. Tez Akademi ile müşteri arasında sayfa/kelime ve ücret konularında anlaşma sağlanıp süreç başladıktan sonra, Tez Akademi’nin veya çalışmayı hazırlayan uzmanın çalışmada gerek konu ve anlam bütünlüğünün bozulmaması için sayfa/kelime sınırının aşılacağını müşteriye haber vermesi gerekmektedir. Müşteri bunu kabul ettiğinde sürecin başında anlaşılan sayfa/kelime sınırının aşılması durumunda müşteri bu ilave sayfa/kelime kısmının ek maliyetini yapacağını peşinen kabul eder. Ek ödeme tutarı Tez Akademi’nce yapılacak değerlendirme ile birlikte müşteriye bildirilir.

8.6. Tez Akademi, müşterilerine bazı şartlarla (uzmanın; kaza, ölüm, ciddi hastalık, işten ayrılması vb gibi) sipariş iptal ve para iade garantisi sunmaktadır. Para iadesi, müşteri tarafından bildirilen hesaba yapılır. Verilen hesap numarasından kaynaklanan maddi hatalardan (yanlış hesap numarası veya başkasının hesap numarası vb.) dolayı Tez Akademi sorumlu değildir. Bu durumda para iadesi yapılmaz veya para iadesi Tez Akademi’nin inisiyatifindedir.

8.7. Çok nadir de olsa, herhangi bir nedenle, Tez Akademi sisteminde bir problem oluşması ve de çalışmaya devam edilemeyecek olunması durumunda müşteriye ödediği paranın Tez Akademi tarafından belirlenen miktarı kendisine iade edilecektir. Bu durumdan dolayı, müşteri herhangi bir maddi tazminat talebinde bulunamaz. Hatalı ücret yatırılması veya birden fazla ücret yatırılması durumunda müşteriler, Tez Akademi’ne durumu açıklayan bir bilgi mesajı atabilirler. Bu durumda gerekli incelemenin yapılmasından sonra, uygun görülmesi durumunda para iadesi yapılabilir.

9. DİĞER HÜKÜMLER

9.1. Fikri Mülkiyet Hakları

9.1.1. Tez Akademi, müşteriye talep ettiği hizmet ve çalışmasında copy paste (intihal) olmaması/yapılmaması konusunda yüksek hassasiyet göstermektedir. Gerek bilimsel etik kuralları gerekse hizmete ilişkin müşterinin paylaştığı yazım kılavuzu kurallarına ve yazım formatına Tez Akademi uymak zorundadır.

9.1.2. Müşteri talep ettiği çalışmasında üniversite/okul/kurum yani ilgili makamın kabul ettiği intihal oranını yüzdelik olarak Tez Akademi’ne bildirmek zorundadır. Tez Akademi, müşteriye teslim ettiği çalışmada intihal oranı istenilenin üzerindeyse bunu düzeltmek ve düşürmek zorundadır. Bu durumda müşteri herhangi bir ücret iadesi veya tazminat talebinde bulunamaz ve bunu peşinen kabul etmiş sayılır.

9.1.3. Müşteri teslim aldığı çalışmasına eklemeler yaparak intihal oranını yükseltmiş ise sorumluluk kendisine aittir bu durumda Tez Akademi sorumlu değildir. Müşteri kendi eklediği intihal olan kısımların düzeltilmesi ve oranın düşürülmesi için ücretini ödemek koşuluyla Tez Yazım Merkez’inden destek talep edebilir.

9.2. Müşteriler, Tez Akademi’nin web sitesi üzerinde telif haklarına tabi çalışmalarını izin almadan çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

9.2.1. Tez Akademi; Tez Akademi Hizmetleri, Tez Akademi bilgileri, Tez Akademi telif haklarına tabi çalışmaları, Tez Akademi ticari markaları, Tez Akademi ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm mal varlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

9.3. Sözleşme Değişiklikleri

9.3.1. Tez Akademi, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak iş bu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir. İş bu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

9.4. Mücbir Sebepler

9.4.1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Tez Akademi’nin iş bu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Tez Akademi için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Tez Akademi’nden herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Tez Akademi’nin gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın ilgili siteye ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Tez Akademi’nin makul kontrolü haricinde gelişen ve Tez Akademi’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9.5. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

9.5.1. İş bu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve iş bu Sözleşme gereği doğacak ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır.

9.5.2. İş bu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde ……… Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.6. Tez Akademi Kayıtlarının Geçerliliği

9.6.1. Müşteri, iş bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Tez Akademi’nin kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Tez Akademi’ni yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. Yürürlülük

9.7.1. İş bu Sözleşme, Müşterinin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

9.8. Sözleşmenin Feshi

9.8.1. Tez Akademi, müşterilerin iş bu Sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve müşteriler fesih sebebiyle Tez Akademi’nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

9.8.2. İş bu Sözleşme hizmet tamamlanıncaya kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, hizmetin teslim edilmesi veya Tez Akademi tarafından iptal edilmesi hallerinde sona ermiş sayılacaktır.